Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

Методична робота

    Один із головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинної та етнопедагогіки, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

         Планування організованої зайнятості дітей проводиться за Базовою програмою „Українське дошкілля”, що дає можливість створювати простір для творчого використання різних технологій, прояву творчості й гнучкості у підході до дитини. Спрямування роботи за цією програмою дає можливість побудувати розвивальний життєвий простір дошкільнят з відкриттям дитиною світу в єдності та різноманітності.

 

 Завдання методичної служби

 

         Структура методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік:

 

І. Педагогічні ради (голова ради - завідувач Гетман Н.М., секретар – вихователь-методист - Логвиненко Т.С.)

Педрада №1 Тема: "Про завдання педагогічного колективу на 2020 -2021 навчальний рік"

Педрада  №2 Тема: "Інтеграція Lego  в освітній процес "

Педрада  №3  Тема: "Ціннісні орієнтири дитячої гри"

Педрада №4 Тема: "Підведемо підсумки  роботи за 2020-2021 навчаний рік"

 

ІІ. Форми і методи організації методичної роботи:            

1) індивідуальні форми роботи:

а) консультації:  завідувач  Гетман Н.М. - вівторок, четвер;

             вихователь–методист Логвиненко Т.С.-середа, п’ятниця; 

             практичний психолог Самолюк О.А. – понеділок;

б) самоосвіта - кожен вихователь працює над особистим проблемним питанням і звітує на останній педагогічній нараді;

2) колективні форми роботи:

- практичний семінар «Гра з Lego - механізм партнерської взаємодії педагога з дитиною»; "Від толерантності  між людьми до толерантності  в природі"; "Сюжетно-рольова гра, як засіб виховання  ініціативності"; "Формування  лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі активізувального спілкування" 

- тренінг «Творча уява і фантазія у професійній діяльності", "Профілактика емоційного вигорання педагогів" 

- семінар у формі "Круглого столу – «Обмін думками»;   

- брей-ринг -"Що я знаю про космос";

- воркшоп"Гра, як засіб пізнання соціального світу";

- ділова гра "Вплив сюжетно-рольової гри на формування  партнерських взаємин дошкільників"

- майстер клас  "Музичні цікавинки", "Ебру"-мистецтво малювання на воді

- методичний бенефіс "Наші досягнення"-результативність роботи з освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

- конкурси "Інноватика в сучасній освіті 2020"; "Сучасні заклади освіти-2021"

3) консультації для вихователів з питань:

- безпека життєдіяльності дітей; 

- створення  предметно-грового середовища для дітей раннього віку; 

- умови  успішної соціалізації дошкільників;-

4) колективні перегляди:

- міні-заняття з пріоритетом образотворчої діяльності;

- комплексні заняття з фізичного виховання, з пошукової діяльності, образотворчої діяльності ;

- інтегровані заняття соціально – морального спрямування;

- інтелектуально-розвивальна гра з безпеки життєдіяльності;

5) методичні об'єднання для педагогів.

 

         Осередком здійснення освітнього процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає нормативним документам МОН /«Примірне положення про методичний кабінет  закладу дошкільної освіти» наказ № 372 від 16.04.2018/, сучасним вимогам. Для реалізації одної з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми,  створено каталоги: дитячої художньої літератури, пізнавальної літератури, дидактичних ігор, сюжетно-рольових ігор, періодичних видань, книга обліку іграшок та посібників, книга отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.

         У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівника, інструктора фізичного виховання. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.

         У методичному кабінеті регулярно організовуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Атестаційні матеріали», «Методичні матеріали».

         У дошкільному закладі складений графік роботи методичного кабінету, окремо визначені дні та години для індивідуальних консультацій. Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу.

                                                                     ПЕРЕЛІК

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України
для використання у закладах дошкільної освіти
у 2020/2021 навчальному році

                    

 з/р

Назва

Автор

Мова видання

Видавництво

Документ про надання грифа

1

2

3

4

5

6

Освітні програми

1.

Базовий компонент дошкільної освіти

 

наук. керівник Богуш А. М.

укр.

МЦФР

Україна

Наказ МОН молодь спорту від 22.05.2012 №615

Програми (Комплексні та парціальні)

Комплексні програми:

2/3

Впевнений старт.

Освітня програма для дітей молодшого та середнього дошкільного віку

за заг. науков. редакцією Піроженко Т. О.

укр.

ТОВ

Новий друк

Лист ІМЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-275; від 23.07.2020 №1/11-4934

Лист  МОН від 12.07.

2019. №1/11-6327

4.

Впевнений старт.

Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку

за заг. науков. редакцією Піроженко Т. О.,

укр.

ТОВ

Новий друк

Лист МОН від 01.08.

2017 № 1/11-7684

5.

Дитина в дошкільні роки. Комплексна освітня програма.

наук. керівник Крутій К. Л.

укр.

ЛІПС

лтд

Лист МОН від 06.11.

2015 №1/11-16160

6.

Дитина.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років.

кер. проекту Огнев’юк В. О., наук. ред. Бєлєнька Г. В., Половіна О. А., авт. кол. Богініч О. Л. та ін.

укр.

Університет ім. Бориса Грінченка

Лист МОН від 09.11.

2015 № 1/11-16163

7.

Стежина.

Комплексна альтернативна освітня  програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою.

Гончаренко  А.М., Дятленко Н.М.

укр.

Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні

Лист ІМЗО від 26.02.

2020 № 22.1/12-Г-149

8.

Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку .

Калуська Л. В.

укр.

Мандрівець

Лист ІМЗО ВІДІ4.07.

2017 № 21.1/12-Г-397

9.

Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку.

Білан О.І, Возна

Л. М., Максименко О.Л. та ін.

укр.

Мандрівець

Лист МОН від 23.05.

2017 № 1/11-4988

10.

Я у Світі.  Програма  розвитку дитини дошкільного віку від народження до шести років

наук. керівник Кононко О. Л.

укр.

МЦФР

Україна

Лист МОН від 12.07.

2019. №1/11-6326

 

Парціальні програми

11.

Англійська мова для дітей віком від 3 до 6 років. Парціальна освітня програма.

заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.

укр.

Мандрівець

Лист ІІТЗО від 28.07.

2015. №14.1/12-Г-952

12.

Шаховими стежинами. Програма  та методичний посібник з навчання дітей гри в шахи

авт. Купрієнко В.І., Ходосенко В.І., Сандакова О.Д.

укр.

Мандрівець

Лист ІМЗО від 28.12.

2015. №2.1/12-Г-158, №2.1/12-Г-159

13.

Юний легкоатлет. Програма  з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку

авт. – Масляк І.П., Кулик Н.А.

укр.

 

Лист ІМЗО від 28.12.

2015. №2.1/12-Г-157

14.

Безмежний світ гри з LEGO. Програма  розвитку дітей від 2 до 6 років та методичні рекомендації

авт. – Рома О.Ю., Борук О.П., Близнюк О.І., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В.

укр.

 

Лист ІМЗО від 28.12.

2015. №2.1/12-Г-150

15.

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.

авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші

укр.

 

Лист МОН від 29.12.

2015. №1/11-19157

16.

Україна – моя Батьківщина. Програма  національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наук. редагув.

Рейпольської О. Д.

укр.

 

Лист ІМЗО від 25.03.

2016. №2.1/12-Г-85

17.

Вчимося жити разом.

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років.

Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.

укр.

Алатон

Лист ІМЗО від 13.06.

2016. № 2.1/12-Г-363

18.

Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя: програма, методичні рекомендації.

Малашевська І. А., к. пр. Трофімченко І. Є., авт. кол.: Бондар С. В. та ін.

укр.

Мандрівець

Лист ІМЗО від 31.10.

2016. № 2.1/12-Г-795

19.

Англійська мова для дітей віком від 3 до 6 років. Парціальна освітня програма.

Мишкова І. В.,    Савлук Г.І., Ножовнік О. М.

укр.

Шкільний

світ

Лист ІМЗО від 01.12.

2016. № 2.1/12-Г-837

20.

Вчимося розмовляти болгарською мовою, мовою наших батьків.

Бучацька Т. Г., Куманова Т. Д.

укр.

 

Лист ІМЗО від 01.02.

2018. № 22.1/12-Г-72

21.

Граючись, вчимося. Англійська мова. Навчально - методичний комплект

авт. – Гунько С., Гусак Л.,

Лещенко З.

укр.

 

Лист ІМЗО від 01.11.

2017. №21.1/12-Г-727.

22.

Комп’ютерна грамота для малят. Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку.

Болотова О. М., Вайнер О. В., Семизорова В. В.

укр.

Мандрівець

Лист ІМЗО від 04.05.

2018. № 22.1/12-Г-236

23.

Музично-казкові намистинки:оздоровчо-освітня робота з дітьми.

авт. – Трофімченко І.Є.

укр.

 

Лист ІМЗО від 04.12.

2018. №21.1/12-Г-1056

24.

Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Лохвицька Л. В.

укр.

Мандрівець

Лист ІІТЗО від 08.11.

2013 № 14.1/12-Г-632

25.

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна  програма для ЗДО

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку.

укр.

Вчителі за демократію та партнерство

Лист ІМЗО від 12.02.

2019. №22.1/12-Г-46

26.

Аква-театр.  Парціальна  програма адаптації дітей раннього та дошкільного віку  до водного середовища та навчанню плаванню.

Єфименко М. М., Лит’яков М.В.

укр.

Вінниця ТВОРИ

Лист ІМЗО від 16.04.

2019. №22.1/12-Г-207

27.

Казкова фізкультура. Програма  з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

авт. – Єфименко М. М.

укр.

 

Лист ІІТЗО від 09.07.

2019. №22.1/12-Г-627

28.

Інтелектуальна мозаїка. Парціальна  програма інтелектуального дітей раннього та перед шкільного віку

Зданевич Л.В.

Пісоцька Л.С.

Миськова Н.М.

Таранціца С.В.

укр.

 

Лист ІМЗО від 08.11.

2019. №22.1/12-Г-1052

29.

Скарбниця моралі. Парціальна  програма з морального виховання дітей дошкільного віку (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненням)

Лохвицька Л.В.

укр.

Мандрівець

Лист ІМЗО від 08.11.

2019. №22.1/12-Г-1054

30.

Вітаю театру.  Парціальна  програма для дітей дошкільного віку

Макаренко Л.В.

укр.

Сайт МДУ

Лист ІМЗО від 13.11.

2019. №22.1/12-Г-1068

31.

Лідер живе в кожному. Парціальна  програма для ЗДО по формуванню лідерського потенціалу дітей дошкільного віку

Авторський колектив: Гавриш Н., Безсонова О., Воронов В.

укр.

ТОВ МР ЛІДЕР ГЛОБАЛ

Лист ІМЗО від 18.05.

2020. №22.1/12-Г-271

32.

STREAM – освіта, або Стежинки  у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей  перед шкільного віку

Наук.керівник Крутій К.Л.

 

 

 

 

укр.

 

Лист ІМЗО від 14.07.

2020. №22.1/12-Г-274

33.

Дитяча хореографія.

Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник.

Шевчук А. С.

укр.

Мандрівець

Лист ІІТЗО від 05.05.

2015 № 14.1/12-Г-255

34.

Шкіряний м’яч.

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол.

Дроздюк В. І., Д’яконова Н. С., Коваленко Г.М., Якименко Н. ,1.

укр.

В. Д. Мадрид

Лист ІІТЗО від 18.06.

2015 № 14.1/12-Г-526

35.

Настільний теніс.

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс

Авраменко О. М., Дроздюк В. І., Коваленко Г.М.,

укр.

В. Д. Мадрид

Лист ІІТЗО від 18.06.

2015 № 14.1/12-Г-528