Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

Правила прийому

1. Прийом дітей до дошкільного навчального  закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють(за наявністю документів), медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

ДІТЯМ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ ЗГІДНО  КАЛЕНДАРЕМ ЩЕПЛЕНЬ, ВІДВІДУВАННЯ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ( ЛИСТ МОН та МОЗ України від 29.09.2014 №1/9-500/№04.01.16/28103.( При балагополучній епідситуації за рішенням консіліуму відповідних лікарів)

 2.  Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 3.   За дитиною  зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 4.  Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

 

       за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

      на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає    можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі    даного типу;

    у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини;

          коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця.

 

    Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

  5.  Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

  6. Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

  7. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

  8. Батьки зобов’язані:

        вносити встановлену плату за утримання дитини в            навчальному закладі до 10 числа поточного місяця;

     своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

      віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов’язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

        приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

       дотримуватись режиму роботи навчального закладу(6.30-18.30), приводити та забирати дитину вчасно;

    своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності; 

        у разі відсутності дитини з приводу захворювання надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу;

    повідомляти вихователя про нещасні випадки, які трапилися в побуті. 

                        Батьки мають право:

      вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації   додаткових послуг;

    відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;

   заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

 

 

 

               

Електронна реєстрація до дошкільного закладу.

      

                                                                            

  Перші дні в садочку: як допомогти дитині.

 

     

  Орієнтовний розпорядок для дитини вдома. 

 

 

Пам'ятка для батьків, дитина яких уперше піде до дитячого садка.

 

     

 Дошкільний заклад поруч з родиною. Поради для батьків.

 

 

 Адаптація дітини до умов дошкільного закладу. Поради батькам.