Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

Сторінка батьків

                             

 

   

   Впровадження Базової програми «Українське дошкілля»   потребує оновлення стратегії й тактики взаємодії педагогів з батьками, зміни її векторів та акцентів, надання зустрічам більшої щирості, відвертості, конструктивності, звільнення від надмірної формалізованості. Об’єднання зусиль педпрацівників та батьків допоможе створити широкий розвивальний простір, сприятливий для повноцінного буття дитини в сім’ї та дошкільному закладі, розкриттю нею своїх сутнісних сил, становленню як активного суб’єкта індивідуальної та колективної діяльності.

    Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я і навчальний заклад.

    Сім’я – це не ізольований мікроколектив. Багатоканальні зв’язки поєднують її з суспільством. Реалії сьогодення породили такий феномен, як аномія — психологічний стан людини і всього суспільства, за якого колишні ідеологічні основи, ціннісні орієнтири та стереотипи поведінки є зруйнованими, а нові формуються хаотично та безсистемно.

     І саме тому  одним з головних завдань у роботі з родиною, є розвиток партнерських відносин між закладом та сім’єю.

Пріоритетним у цій взаємодії має бути:

  вироблення освітньої філософії закладу і родин на основі засад позитивної    педагогіки, партнерських стосунків; 

  підвищення правової, психолого-педагогічної культури батьків; 

 створення єдиного освітнього простору для дошкільника в сім’ї і дитячому садку.

    А стратегічна мета такої діяльності виражається формулою:

                      діти + батьки + ДНЗ = радість, здоров’я, комфорт! 

        Спираючись на гуманістичну спрямованість освіти, заклад працює над створенням особистісно-орієнтованого виховного оточення дитини, комфортного, емоційного, розвивального середовища; перетворенням освітнього закладу на дім — теплий, затишний, безпечний – територію дружню до дитини і родини, адже в дошкільному закладі дитина, насамперед, живе, а вже потім виховується, готується до школи тощо.

  Роботу з батьками розпочата з оформлення документації:

       щоденник спостережень за дітьми «Зростаємо разом»; 

       листок здоров’я вихованців; 

       відомості про дітей та їх батьків; 

       журнал проведення консультацій для батьків. 

  Потім іде вивчення контингенту сімей (батьків), з тієї документації, яка подається при вступі дитини до дошкільного закладу.

   Тож, отримавши цю інформацію аналізуємо:

  кількість повних сімей;

   кількість неповних сімей;

    кількість багатодітних сімей;

     кількість проблемних сімей;

      сімей, які заслуговують на вивчення і узагальнення досвіду роботи.

     Дані допомагають у плануванні подальшої роботи. З метою уникнення формальностей, виявлення поваги до кожної родини, досягнення педагогічного спрямування розмови, яка проводитиметься з батьками   проводиться  анкетування («Про здоров’я вашої дитини», «Відверто про себе  і т.д.) значною мірою допомагає познайомитися з дитиною та батьками ще до приходу дитини у дошкільний навчальний заклад.

 Також використовують такі форми роботи з батьками:

   відвідування вихованців на дому (дитина знайомиться з вихователем у звичних для неї умовах і легше адаптується до нових стосунків);

   надаються консультації батькам по вихованню та навчанню, а також регулярно проводяться бесіди з батьками.

  

Групові:

 

 - засідання консультативного пункту, де батьки можуть отримати відповіді на свої запитання від спеціалістів, поспілкуватися. Такий захід зближує заклад і сім’ю у вирішенні питань виховання дітей. Надається можливість поспілкуватися з психологом, лікарем-педіатром, завідуючою, методистом.      

  Обговорюються ті проблеми, які виникли в сім’ї, надається конкретна допомога;

 - спільні туристичні походи (до парку ім.Гагаріна);

 - поїздки (до цирку, театру ім Т.Шевченко).   

 

Колективні:

 

 - тематичні зустрічі «За круглим столом»;        

 - спортивні змагання;

 - трудовий десант;

 - дні відкритих дверей.

     Крім того, маємо батьківський куточок «Для вас,батьки» (надаються рекомендації, поради, консультації) та скриньку довіри (батьки можуть анонімно звернутися з будь-яким питанням).

   Щоб ознайомити батьків із системою та організацією життя дітей в ДНЗ, влаштовуються «Дні відкритих дверей», які проводяться раз на місяць. Така форма роботи з батьками цінна тим, що основним засобом впливу є практичний педагогічний досвід. Батькам надається можливість стати безпосередніми учасниками виховного процесу в закладі. Це сприяє засвоєнню педагогічних знань, які допомагають по-новому подивитися на своїх дітей, озброює різноманітними методами впливу на малят.

    Заходи носять організований і цілеспрямований характер і дозволяють зблизити батьків та вихователя, ознайомити з новими формами і прийомами у навчанні.

    Головне – переконати батьків у тому, що вони, як вихователь, повинні пройнятися спільною турботою про долю і виховання дитини, і що педагог спроможний, завдяки своїй професійній підготовці й досвіду, допомогти сім’ї у розв’язанні виховних питань.

 

 

 

Малювалка-повторялка.

 

Малювалка.

 

Мультфільми  он-лайн.