Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДНЗ

 

Українська народна іграшка - давній вид декоративного мистецтва. Вона водночас виступає об`єктом гри, виховання і розвитку дитини, засобом пізнання, твором мистецтва, святковим подарунком і окрасою житла. Важливим фактором психічного розвитку дитини, що забезпечує її розвиток, є іграшка. Народна іграшка є елементом духовної спадщини подібно до рідної мови, казки, пісні; відображає художню культуру народної творчості, її багатство і розмаїття. Сьогодні, на жаль, сучасні іграшки витісняють народні з життя дітей, тому особливого значення набуває питання поновлення в правах народної іграшки у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу.

Народна іграшка як витвір мистецтва, як об’єкт гри, як предмет побуту здавна цікавить вчених. Дослідники підкреслюють важливу роль іграшки у становленні особистості дитини, формуванні інтересу до традицій рідного народу, його життя і історії, розвитку естетичних почуттів дитини. Для визначення місця народної іграшки у системі матеріальної та духовної культури суспільства важливими є роботи М. Киященко, О. Постнікової, Л. Столовича, в яких з філософсько-культурологічних позицій розкривається позитивна роль іграшки у житті суспільства .Найбільш цінними для розуміння морфології, функціонування народної іграшки, її естетичної виразності є історико-мистецтвознавчі дослідження (М. Бартрам, О. Бенуа, Б. Бутнік-Сіверський, Г. Локуцієвська, С. Ханемен, М. Церетеллі та ін.), в яких виявлено генезис та основні етапи розвитку народної іграшки. У роботах зазначених авторів привертає увагу виділення художньої специфіки народної іграшки як особливого різновиду декоративно-ужиткового мистецтва, в якому виражено локальні, національні та загальнолюдські риси матеріальної і духовної культури.

Значний інтерес представляють погляди сучасних науковців на народну іграшку як засіб формування національної культури (О. Батухтіна, Н. Заглада, Л. Івахненко, С. Кулачківська, Т. Сакович, Є. Саявко, М. Стельмахович); моральних якостей (Н. Дзюбишина-Мельник); як засіб духовного відродження (Н. Буркіна, Л. Данішевська, Т. Пржегодська, Л. Сморж); трудового виховання (М. Гутнікова, Г. Довженко, Л. Орел) та естетичного виховання (А. Грибовська, М. Кириченко, Г. Лабунська, Ю. Максимов, І. Сидорук, Н. Халезова).

Сучасні дослідження у галузі педагогічної науки та мистецтвознавства наголошують на тому, що мистецтво української народної іграшки є особливим типом художньої творчості, що інтегрує у собі різні види народного мистецтва, поєднує матеріальні і духовні здобутки української культури, утверджує талановитість нашого народу. Використання її у роботі дошкільних навчальних закладах на заняттях з образотворчого мистецтва та художньої праці сприяє формуванню творчо-активної особистості, яка буде продовжувачем народних традицій.

О. Найден стверджує, що дитина нині має сприймати народну іграшку не як предмет побуту, об’єкт гри (хоч і таке сприйняття не шкідливе), а як твір мистецтва, який потребує вивчення, певного аналізу творчого наслідування, повторення. Таке ставлення до народної іграшки сприятиме її збереженню і духовному збагаченню дитини. Народна іграшка в сім’ї, дитячому садку, різних гуртках повинна не витісняти сучасну іграшку, не заміняти її, а існувати поруч з нею, доповнювати її, давати дитині те, чого не здатна дати сучасна іграшка.

Використання народної іграшки у дитячому садку збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність дітей, розширює сферу пізнання світу і свого народу. Дитина сприймає народну іграшку і як витвір мистецтва, що сприяє її духовному збагаченню. Народна іграшка дає дитині те, чого не може дати сучасна іграшка. Вона може дуже багато розповісти про історію своєї країни, про звичаї і традиції народу, про традиційний одяг наших предків та спосіб їх життя. З іграшкою пов’язано багато легенд і казок, вона вчить дитину, як правильно поводити себе, і навпаки - як не варто поступати. Використання народної іграшки в процесі виховання допомагає дитині проявити свою творчість, допомагає зберегти національні українські традиції.

Таким чином, українській народній іграшці необхідно відводити важливе місце у виховному процесі сучасних дошкільних навчальних закладів, бо вона є важливим елементом народної культури. Вона має пізнавальну цінність для дитини, відображає явища реального світу в доступних їй формах. Народна іграшка несе в собі етнокультурну інформацію, є естетичною і втілює оригінальну художню ідею. Вона посідає важливе місце у системі засобів формування творчої активності дітей, унікальним чином інтегрує у собі побутові, мистецькі, педагогічні традиції і якнайкраще підтверджує нерозривність становлення окремої людини і людства в цілому.

 

Література:

1.  Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - К., 2002. - 407 с.

2.  Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі. Практикум: навч. посіб. / А.М. Богуш, Н. В. Лисенко. - К.: Вища шк., 2003. - 206 с.

3.  Лозован М. Генна пам’ять народної іграшки // Поштовий вісник. – 2008. - № 7.

Подобається